Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających ze strony internetowej przytocka.pl oraz Sklepu shop.przytocka.pl zwanego dalej „Sklepem”. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze strony Sklepu, w tym składania Zamówień.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest JOANART Joanna Przytocka  z siedzibą w Szalejów Górny 67, 57-314 Szalejów Górny, NIP 784-204-99-21 Regon 380808503, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana dalej JOANART.

Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres: JOANART Joanna Przytocka  z siedzibą w Szalejów Górny 67, 57-314 Szalejów Górny lub elektronicznie.

Zbierane dane

W czasie rejestracji i w czasie składania zamówienia (niezależnie od jego formy: przez www, telefon, e-mail) zapytamy o Państwa dane, m.in.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, NIP (jeżeli wymagana będzie FV), dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, jej numer, numer CVV itd.

Jednocześnie podczas Państwa wizyty na stronie Sklepu, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, np. nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP Państwa komputera itp.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie Sklepu, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości stron sklepu. Dane te są zbierane anonimowo i automatycznie o każdym odwiedzającym.

Podstawa zbierania  danych
Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zatem w oparciu na następujące podstawy prawne oraz cele:
– przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną, produkcja i dostawa towaru, obsługa księgowa) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:
– utworzenia i zarządzania Kontem;
– obsługi i realizacji Zamówienia;
– przeprowadzenia procesu płatności;
– zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz jakości usług;
– rozliczanie wykonanych umów oraz usług świadczonych przez JOANART;
– obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;
– nawiązania kontaktu w związku z realizacją zamówień;

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, np. dostawy towaru, obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych  takich jak:
– realizacja zamówień,
– archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
– obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
– zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wysokiego poziomu obsługi Klienta;
– windykacja należności i dochodzenie roszczeń;
– przygotowywania wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju serwisu,
– przygotowywanie ofert promocyjnych dla stałych Klientów i Użytkowników,
– przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z zakupami dokonywanymi w JOANART oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Klienta – w celach określonych treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych;

Wykorzystanie danych

Dane zbierane podczas rejestracji (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres email, adres IP, numer telefonu) będą wykorzystane do umożliwienia Państwu zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest nie jest obowiązkowa, ale umożliwia np. śledzenie statusu realizacji zamówienia, wgląd w historię zamówień czy uzyskiwanie stałych rabatów.

Dane zbierane podczas składania zamówienia (jak wyżej, plus adres do wysyłki) będą wykorzystane w celu jego realizacji, w tym zapłaty za towar oraz jego wysyłki. Podanie tych danych jest niezbędne do dokonania zakupu. Przy wyborze firmy płatności przez System Płatności Elektronicznych np. Przelewy24, PayPal, PayU itd. Państwa dane mogą być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Państwa karty kredytowej/płatniczej lub zapłaty przez bank internetowy. Firma obsługująca płatność nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Państwa dane zostaną także przekazane firmie transportowej w celu wysyłki zamówionego towaru.

Jeżeli zapisali się Państwo się na Newsletter lub w inny sposób wyrazili zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy te dane w celu wysłania Państwu naszego Newslettera.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa pytania i w celu realizacji zamówienia.

W przypadku naruszenia Regulaminu sklepu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w tym Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.

Zgody i prawa

Założenie konta w Sklepie, zapisanie się na newsletter oraz złożenie zamówienia w Sklepie oznacza wyrażenie przez Państwa zgody na przechowywanie i przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
Dane osobowe umieszczone w bazie danych Administratora są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i będę udostępnione jedynie firmie spedycyjnej (w celu realizacji dostawy), pośrednikowi płatności ( w celu dokonania zapłaty) i firmie księgowej.

Użytkownikowi przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
W tym celu prosimy o kontakt pod adresem email. Ponadto po zalogowaniu się do systemu, możecie Państwo samodzielnie wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki newslettera.
Klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa;

Dane podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do realizacji Państwa zamówienia.

W przypadku zapisania się Państwa na bezpłatny newsletter podany adres poczty elektronicznej posłuży do przesyłania bezpłatnego newslettera i/lub informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

Składając zamówienie wyrażacie Państwo zgodę na udostępnienie podanych przez Państwa danych firmie transportowej w celu dostarczenia przesyłki.

Przy zapłacie przez System Płatności Elektronicznych np. PayU, Przelewy24, PayPal itd. wyrażają Państwa zgodę na przekazane Państwa danych firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Państwa karty kredytowej/płatniczej lub w celu przekazania zapłaty przez bank internetowy.

Jednocześnie składając zamówienie wyrażacie zgodę na przekazanie Państwa adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i Opineo Sp. z o.o. oraz na jego przetwarzanie przez Joanart  Joanna Przytocka, Grupa Allegro Sp. z o.o. oraz Opineo Sp. z o.o. w celu oceny dokonanej transakcji w Sklepie.

Jak długo będą przechowywane Twoje dane?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówienia  i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta na stronie Sklepu, nie dłużej niż 10 lat od likwidacji konta.
Jeżeli Klient dokonuje zakupu bez zakładania konta na stronie Sklepu wówczas dane są przetwarzane przez okres 10 lat od dnia wykonania umowy.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po wycofaniu zgody przez 10-letni okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”) patrz: Informacje o cookie

Kontakt

Patrz zakładka „O MNIE”.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając za pomocą formularza kontaktowego.